Zadní Jetřichovice (Hinterdittersbach)

Na konci 19. století byla obec Zadní Jetřichovice oblíbeným výletním místem Saského i Českého Švýcarska. Obec se nalézala přímo na hranici mezi Saskem a Čechami nad řekou Křinicí. Zde se setkávaly cesty od Mezní Louky, Kyjovského udolí, Jetřichovic a od Horní a Dolní klauzy (Obere und Untere Schleuse). Restaurace „Kirnitzsch-Schänke“ (Křinická hospoda) byla proslulá široko daleko. Oblíbené byly také „Gasthof Hirsch“ (Hospoda u Jelena), hostinec „Hegerhaus“ (Hájovna) a hospoda „Waldfrieden“ (Lesní mír). Po ukončení druhé světové války byli původní obyvatelé vyhnáni a budovy zničeny. Od poloviny padesátych let již osada neexistuje.

Cílem této internetové stránky je dokumentace dějin osady Zadní Jetřichovice. Byl bych Vám velmi zavázán za případnou pomoc s tvorbou této stránky. Uvítám jakékoliv informace o osadě Zadní Jetřichovice, např. pohlednice, fotky, mapy i osobní zážitky pamětníků

Pokud máte nějaké informace, pošlete mi prosím e-mail na adresu: dokumentation@hinterdittersbach.de

Za dosavadní pomoc bych chtěl poděkovat Jensi Endlerovi, Lence Hechtové, Klausovi Lammovi, Christianu Maazovi, Jane Seidel, Vladimíru Navrátilovi a P.J.T.
Jiný pramen: Cornelius Zippe

Alexander Zschiedrich
Berlin


1929 - Výstřižek jedné mapy


Zadní Jetřichovice se nalézaly přimo u Böhmerstraße (České silnice) (červěně značené), jižně od hranice (oranžová) mezi Saskem a Čechami. Je vidět také cesta, která šla od Křinické hospody do Hájovny.